top of page

Reglement Kids van de Koers Cup

De Kids van de Koers Cup staat open voor alle renners in de KNWU jeugd categorieën 1 t/m 7. Kids van de Koers in samenspraak met Limburg Cycling verzorgt alleen het overkoepelend klassement. 

Artikel 1: Naam en Reglement

De Kids van de Koers Cup wordt verreden voor de volgende categorieën.

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 5

Categorie 6

Categorie 7

Artikel 2: Categorieën

De Kids van de Koers Cup wordt verreden over de jeugdwedstrijden welke in Limburg verreden worden. 

Iedere afzonderlijke wedstrijd wordt georganiseerd door een aparte organisatie Deze organisatie is houder van een wedstrijdlicentie van de KNWU, de vergunningen en ontheffingen van de overheden.

Artikel 3: Wedstrijden

Artikel 4: Deelname

De renners dienen per wedstrijd apart bij de desbetreffende organisatie in te schrijven (via het KNWU portaal). Men is niet verplicht aan alle wedstrijden van het klassement deel te nemen. Het is niet mogelijk bij de Kids van Koers Cup voor alle wedstrijden in te schrijven. Er kan op geen enkele manier startrecht verleend worden, als een wedstrijd is volgeboekt. Als de renner dus wil deelnemen dient men dus tijdig in te schrijven. Gebruik hiervoor het KNWU portaal.

Aan de Kids van de Koers Cup zijn per categorie drie klassementen verbonden namelijk:

Een punten klassement, open voor alle deelnemers

Een berg klassement, open voor alle deelnemers

Een Limburgs klassement, open alleen voor Limburgse deelnemers aangesloten bij een Limburgse club.

Alle drie de klassementen worden opgemaakt voor jongens en meisjes. De wedstrijden voor het punten klassement zijn te herkennen aan de groene kleur op de website van Kids van de Koers. De wedstrijden voor het punten klassement zijn te herkennen aan de rood-roze kleur. Het Limburg klassement geldt over alle wedstrijden.

Artikel 5: Klassement

Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der behaalde punten op te tellen. De winnaar van het klassement is diegene met uiteindelijk het hoogste puntenaantal. In geval van gelijkheid zal gekeken worden naar het hoogste plaatsingscijfer en het aantal ervan. In geval dit geen beslissing teweeg brengt zal in laatste instantie het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste wedstrijd de doorslag geven. Alle renners welke punten behalen worden opgenomen in het klassement, ongeacht het aantal deelnames.

 

Alle behaalde punten gaan mee naar het klassement. De stand wordt niet geschoond naar de x aantal beste resultaten. Er worden drie klassementen opgemaakt. De stand wordt daarna gesplitst in één stand voor de jongens, en één stand voor de meisjes.

Artikel 6: Opbouw van het klassement

Alle renners die starten krijgen 5 startpunten. Na de finish worden aan de eerste 20 geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal: 20, 19, 18, 17, etc. Hierbij volgen we de uitslag in het KNWU portaal.

 

Er is tijdens de gehele Kids van de Koers Cup 1 schrapwedstrijd beschikbaar. Dat wil zeggen dat de wedstrijd met de laagste score weg valt. Mocht deze wedstrijd wel deelgenomen zijn dan worden de startpunten wel meegeteld. 

Artikel 7: Punten

Voor alle drie de klassementen wordt op het einde van de Kids van de Koers Cup de leider gehuldigd in een van de drie leiderstruien. Dit is zowel de eerste jongen als het eerste meisje. Tevens wordt hij/zij verzocht tijdens de wedstrijden in het nieuwe seizoen in deze trui te starten. De leiderstrui wordt aan de leider ter beschikking gesteld na afloop van de laatste wedstrijd van de Kids van de Koers Cup.

Artikel 8: Leiderstrui

De leider een van de drie klassement dient zich na de laatste wedstrijd te melden voor de huldiging zodat de leiderstrui uitgereikt kan worden / de renner gehuldigd kan worden. Tevens wordt hier de top 3 van ieder klassement gehuldigd.

Artikel 9: Huldiging en prijsuitreiking

Artikel 10: Uitslagen en standen

De uitslagen voor iedere specifieke wedstrijd inclusief tijden zijn te vinden op het KNWU portaal. De standen voor opgemaakt doo orde Kids van de Koers Cup en zullen geplaatst worden op de website namelijk www.kidsvandekoers.nl

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Limburg Cycling in de uitkomst.

Artikel 11: Overig

bottom of page